Vyjádření k sítím
Pokyny
Žádost o vydání vyjádření
Vyzvednutí vyjádření
Vyjádření k sítím

Služba „Vyjádření k existenci sítí“ je webová aplikace určená pro podání žádosti o vyjádření k existenci elektronických komunikací sítí v majetku nebo ve správě společnosti ČD - Telematika a.s.

Žádost se podává za účelem zjištění polohy sítí elektronických komunikací vůči zájmovému území žadatele v rámci předprojektové přípravy, zpracování projektu, územního a stavebního řízení dle stavebního zákona, ale také pro případy, kdy je tento typ vyjádření vyžadován jinými zákony, případně z jiných interních důvodů žadatele.

V případě, že váš záměr nebude zasahovat do bezpečnostního pásma sítí elektronických komunikací v majetku nebo ve správě společnosti ČD – Telematika a.s., obdržíte obratem elektronické vyjádření, že ke styku NEDOJDE. V opačném případě obdržíte elektronické vyjádření nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti. K vyzvednutí elektronického vyjádření budete vyzváni e-mailem s odkazem na úložiště vyjádření.

Pokud žádost svým rozsahem neumožňuje podání pomocí webové aplikace, kontaktujte naše zákaznické centrum.