Vyjádření k sítím
Pokyny
Žádost o vydání vyjádření
Vyzvednutí vyjádření
Žádost o vydání vyjádření

Identifikační údaje

Žadatel
Žádost
Firma
Kontakt
Kontakt
Adresa

Důvod žádosti

Důvod
Parametry stavby
Popis zájmového území

Zákres zájmového území

Zakreslete
Přiblížit se na mapě můžete zadáním adresy (obce, příp. ulice) nebo katastrálního území či parcely (název katastrálního území a parcelní číslo).
ZAKRESLETE CO NEJPŘESNĚJŠÍ POLYGON.

Forma a způsob doručení

Způsob doručení
Elektronické doručení
Adresa doručení

Rekapitulace a odeslání

Kontrola

Přiložené soubory:
Ověření

Jiný obrázek